Doporučení a tipy pro všechny kdo staví dům

Děkujeme vám, že jste si našel čas a navštívil náš showroom. Jako malé poděkování vám dáme
pár doporučení a tipů, které vám při stavbě a plánování domu mohou ušetřit finance, zlepšit
komfort bydlení a ušetřit vás budoucích starostí. Tento materiál byl vytvořen na základě
zkušeností našich klientů, kteří již ve svých domech žijí.


PATROVÝ DŮM
Pokud stavíte patrový dům, který je vertikálně otevřený, vezměte na vědomí, že vaše náklady
na energie budou vždy vyšší než u domů vertikálně oddělených, či bungalovů. V horní části
domu bude vždy větší teplo než v části spodní, a to bez ohledu na použité technologie. Tento
fakt je čistě otázkou fyzikálních zákonů.


ZATEPLENÍ
Na zateplení nešetřete. S postupem času je vidět, že síla izolací se za posledních 20 let
markantně zvětšila. Zásada je zateplit raději více než méně, ale na druhou stranu přistupujte
k tomu rozumně, protože vše má svoji míru ale také svoji ekonomiku. Rozhodně nepodceňte
zateplení podlah, které bývá často nedostatečné.


VLIV SLUNCE
Oslunění domu naplánujte s projektantem tak, aby se zamezilo přístupu přímého slunce do
interiéru mimo topné období a naopak, když se topí, „pusťte slunce dovnitř“. Využít můžete
buď venkovních žaluzií nebo přesahů střechy na rozumný úhel výšky slunce. Pokud do
místností umístěných na jih a západ praží slunce, je prakticky nemožné je vychladit na
přijatelnou teplotu.


VELIKOST TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
Udělejte si dostatečně prostornou technickou místnost. Občas se na ní při plánování vůbec
nemyslí, a přitom je pro pohodlné bydlení velmi potřebná a praktická. Využijete ji na umístění
technologií, pračky, sušičky, úklidové prostředky, sušáku na prádlo, nářadí, sportovní potřeby
atd. Obytné místnosti pak využívejte ke komfortnímu bydlení, a ne ke skladování. Výhodou
některých systémů Biosuntec je, že technologie mohou být při dostatečné velikosti technické
místnost instalovány na stropě.


UMÍSTĚNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
Nechte si technickou místnost navrhnout do přízemí a nejlépe tak, aby měla spojení s vnější zdí
(nebo přes trvale neobydlené prostory – např chodbu, WC apod.). Tudy si stáhněte všechnu
kabeláž ze střechy (televizi, internet, FVE). Blesk totiž častěji než přes hromosvod uhodí právě
do středu domu, kde bývá obvykle kabeláž umístěna. Při natahání kabeláže výše popsaným
způsobem budete při bouřce klidnější.


UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIÍ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Různé technologické zařízení domu umístěte nejlépe v technické místnosti. Budete mít vše na
jednom místě, a pokud bude v budoucnu potřeba některé technologie vzájemně propojit (třeba
jen informačně), bude celá operace jednodušší a tím pádem i levnější.


ROZVODY V DOMĚ
Pokud je možné za rozumné náklady udělat všechny rozvody v domě hvězdicově (především
datové rozvody, vodovod apod.), udělejte to. Znamená to, že rozvody budou směřovat z
technické místnosti k místu spotřeby.

VĚTRÁNÍ A REKUPERACE
Ještě před pěti lety měl pouze jeden z deseti domů nucené větrání s rekuperací tepla. V roce
2020 už to bylo pět z deseti a v roce 2030 už to bude deset z deseti. Dnešní domy jsou
hermeticky uzavřené bez tepelných mostů, s dobrým zateplením, kvalitními okny i dveřmi.
Pokud jste do zateplení a výplní investovali bylo by proti logice v zimě okna otevírat a pouštět
teplo ven. Pokud budete v zimě větrat jen minimálně, bude se vám v domě vytvářet vysoká
koncentrace CO2. To, že máte rekuperaci však neznamená, že si okna nemůžete otevřít. Můžete
kdykoliv, smysl to však dává pouze když si do domu nepouštíte zimu.


CENTRÁLNÍ VYSAVAČ
Výrazně snižuje prašnost během vysávání a má nižší hlučnost. Pokud vám zrovna nepřebývají
finance, udělejte si za pár korun alespoň přípravu rozvodů potrubí a můžete si ho pořídit
kdykoliv později. Dodatečná instalace by byla vzhledem k nákladnosti téměř nereálná.


TERMICKÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY (tepelné)
Solární kolektory, které vyrábějí pouze teplo jsou v dnešní době již ustupující technologií a
vývojově je nahradila fotovoltaika, která vyrábí elektřinu. Termické kolektory proto
doporučujeme už pouze na domy, které nemají na střeše k instalaci fotovoltaiky dostatek
místa, což u novostaveb prakticky nehrozí.


CIRKULACE TEPLÉ VODY
Cirkulaci vody, nebo alespoň přípravu na ni, jednoznačně doporučujeme. V době, kdy svítí
slunce je cirkulace poháněna energií z fotovoltaiky a tudíž zdarma. Zároveň je však dobré si
pohlídat nastavení časového plánu. Pokud je cirkulace zapnuta 24 hodin denně, může
spotřebovávat hodně energie a zvyšovat náklady na energie. Např. systém Biosuntec Home
však umožňuje omezení cirkulace TUV, pokud není bojler právě ohříván z fotovoltaiky.


ROZVODY VODY
Stejně jako ostatní rozvody v domě je i rozvody vody lepší udělat hvězdicově, nežli průběžně
(alespoň částečně) a propojit je v technické místnosti. Kdykoliv v budoucnu si do domu můžete
mnohem snadněji zavést užitkovou vodu, neboť voda z veřejných rozvodů bude bezpochyby
stále dražší. Pár metrů potrubí navíc se vám v budoucnu mnohonásobně vrátí.


PŘÍVOD VODY NA WC
Pokud je to možné, používejte na splachování toalety jinou než pitnou vodou (voda ze studny,
dešťová voda, recyklovaná voda). Pokud ji zatím nemáte, udělejte si k WC samostatný přívod
vody, aby bylo v budoucnosti možno změnu provést a vodu přepojit.


VLASTNÍ STUDNA
Je-li to možné, vždy si studnu pořiďte a nelitujte nákladů na její pořízení. Vodu ze studny
můžete používat pro rozvody užitkové vody, bojler, koupelnu, pračku, WC a ušetříte si tím
nemalé prostředky. V případě že studnu plánujete udělat někdy v budoucnu, nezapomeňte
udělat přívod zvenku (z místa zdroje vody) do technické místnosti už při stavbě. Studnu pak jen
napojíte na vybrané spotřebiče.


PAUŠÁLNÍ PLATBY ZA ELEKTROMĚR
Platby za rezervovaný příkon jsou plně v moci dodavatele a je žádoucí mít pevný paušál co
nejnižší. Praxe bývá taková, že se sečte příkon spotřebičů a výsledný součet se rovná hodnotě
jističe. To je však zbytečné. Při stanovování velikosti jističe berte v úvahu i časovost odběru.
Například topení a chlazení jistě nepoběží současně v jeden okamžik apod. Zamyslete se nad
tím, jaké skutečné potřeby mohou v domě souběžně vznikat a zažádejte si o takovou hodnotou
hlavního jističe, která bude pro vás dostatečná, ale levnější.


KATEGORIE SPOTŘEBIČŮ
Při nákupu spotřebičů, jako je lednička, pračka, televize není třeba úzkostlivě hlídat kategorie
těchto spotřebičů (A+++ až E), mezi kterými jsou značné cenové rozdíly. Více jak osmdesát

procent elektřiny se totiž přeměňuje na teplo, což znamená, že o energii fakticky nepřicházíte.
Výjimkou je období chlazení, kdy však můžete teplo eliminovat pořízením některého ze
systémů Biosuntec s FVE, která v případě solární výroby chladí dům zdarma.


HLAVNÍ ROZVADĚČ ELEKTŘINY
Pro snadnější doplňování nových technologií v budoucnu doporučujeme umístit hlavní
elektrický rozvaděč do technické místnosti. Pokud jste uvažovali o rozvaděči u vchodových
dveří, doporučujeme na toto místo do malé rozvodnice umístit pouze hlavní vypínač domu.


VYPNUTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
V případě že máte fotovoltaickou elektrárnu, je vhodné udělat odstavení elektrárny „TOTAL
STOP“ nejen v technické místnosti, ale také ve sloupku pro hasiče a ten označit příslušným
symbolem.


ELEKTROMOBILITA
Pokud si nevyberete žádný ze systémů Biosuntec, které s rozšiřitelností pro elektromobily
automaticky počítají, doporučujeme do domu nainstalovat elektrickou chráničku (husí krk
min. 60-70 mm) a to z místa kde byste v budoucnu mohli mít umístěnu bateriovou banku k
parkovacím místům. Následně stačí přidat na střechu panely a koupit nabíječku.


PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
Domluvte se s vašim elektrikářem na instalaci přepěťových ochran. Do domu ani nemusí
uhodit blesk, ale dnešní technika je velice náchylná na pulsy putující po síti, na statickou
elektřinu.


LED OSVĚTLENÍ
V každém případě si do domu pořiďte LED osvětlení, jehož cena je v současnosti přijatelná a
účet za energie budete mít výrazně nižší.


ZAPOJENÍ ENERGETICKY NENÁROČNÝCH SPOTŘEBIČŮ
Pokud budete mít fotovoltaickou elektrárnu, doporučujeme zapojení energeticky nenáročných
spotřebičů se stálým odběrem elektřiny (lednička, mrazák, wifi, počítač, apod.) na stejnou fázi
jako je fotovoltaický střídač. Při výrobě elektrárny během dne vám poběží zadarmo.


DATOVÉ ZÁSUVKY
Datové rozvody mají při současném tempu rozvoje techniky stále větší význam. Vzhledem
k tomu, že strukturovaná kabeláž se stále mění, je lepší datové zásuvky propojit hvězdicově z
technické místnosti chráničkami, aby se jimi daly kdykoli v budoucnu protáhnout požadované
kabely. Navíc, pokud by se vám někdy zalomil stávající kabel, snadno ho vyměníte.


OVĚŘENÝ DODAVATEL ENERGIE
Ušetřit je možné i výběrem levnějšího ale spolehlivého a ověřeného dodavatele elektřiny.
Našim klientům proto doporučujeme společnost Dobrá energie, která pod záštitou f. Optimal
Energy každoročně nabízí nejvýhodnější ceny elektřiny.

PROMĚŇTE VÁŠ DŮM V DOMOV
Pokud se rozhodnete pro některý z našich energetických systémů, věříme že toho nebudete
litovat. Oceníte nejen naše bohaté zkušenosti, ale také náš komplexní přístup k zakázce.
Provedeme vás od energetiky, přes projekci, realizaci až po obstarání dotace a servis. A věřte,
že bydlet v komfortním a zdravém prostředí s minimálními náklady na energie je opravdu
super!


Tato doporučení a tipy průběžně aktualizujeme. Budeme velice vděční za vaše nápady postřehy
a zkušenosti. Prosíme o jejich zasílání na e-mail: koudelka@biosuntec.com