NECHTE SI FINANCOVAT TO, ŽE UŠETŘÍTE

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

INVESTICE do energetických úspor rodinných a bytových domů od září 2023

Na základě projektu/studie nebo informací ke stavbě Vám poradíme za jakých podmínek můžete dotace čerpat a v jaké výši. V obstarávání dotací máme 100% úspěšnost a za poslední dva roky jsme našim klientům zajistili prostředky přesahující 60 mil. Kč.

Na všechny níže uvedené dotační tituly vám dotaci rádi obstaráme. 

KATEGORIE DOTACÍ

STANDARD

Investiční dotace pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení, zateplit, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu.

VÍCE INFORMACÍ

OPRAV DŮM PO BABIČCE

Zálohová dotace pro majitele starších domů na komplexní rekonstrukci domu s cílem výrazně si snížit výdaje za bydlení. Pro domácnosti s jednou nemovitostí k bydlení.
VÍCE INFORMACÍ

BYTOVÉ DOMY A NOVOSTAVBY

Pro všechny majitelé bytových domů a společenství vlastníků jednotek. Fyzické osoby, právnické osoby, společenství vlastníků jednotek a bytové družstva.
VÍCE INFORMACÍ

DOTACE PRO

STANDARD 

pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení

Investiční dotace až 50 % vynaložených nákladů
Vyplacena PO realizaci opatření
Podporovány všechny 4 kategorie zateplení (základ, dílčí, optimální, památky)
Kompletní škála energeticky úsporných opatření (novostavby,FVE, výměna zdrojů ...)                               – v kombinaci i samostatně

ZATEPLENÍ

Zateplit lze postupně i kompletně
Včetně podpory projektové přípravy

NOVOSTAVBY
V nejvyšší kategorii standard Pasiv+

ZDROJE ENERGIE

Fotovoltaické systémy – až 10 kWp
Výměna nevyhovujících kotlů a topidel na pevná paliva za TČ a kotle na biomasu
Výměna elektrického vytápění za TČ
Výměna starých plynových kotlů za TČ – NOVINKA
Příprava teplé vody, řízené větrání atd.

ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ (pouze v kombinaci)
Zelená střecha, dešťovka, dobíjecí stanice na elektromobil

 

 • Pasiv+
  dotace ve výši 535 tis. Kč
 • Elektromobilita
  volitelné - dotace 15 tis. Kč (na zřízení nabíjecího místa pro elektromobil)
 • Zateplení domu vč. výměny oken a dvěří
  až 950 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • Podpora projektu
  50 000 Kč

DOTACE 

OPRAV DŮM PO BABIČCE

Pokud se chystáte na zásadní rekonstrukci a rozhodli jste se do domu pořídit některou z našich technologií, dotace vám obstaráme.

Po obdržení Vašeho projektu Vám pomůžeme stanovit výši dotace na základě odladění obálky budovy, navrhneme vhodnou technologii s využití energie z neobnovitelných zdrojů.

Investiční dotace až 50 % vynaložených nákladů.
Podporová nanejvyšší kategorie (optimální) zateplení vč. podpory na projekt.
S možnou kombinací dalších opatření (FVE, výměna zdrojů, zelená střecha, dešťovka ...) – jako ve standardní výzvě.
Vyplacena  zálohově předem.
Bonus 50 tis. Kč za každé nezaopatřené dítě.
Bonusy pro znevýhodněné regiony, environmentální, kombinační.
Podmínka vlastnictví jedné nemovitosti k trvalému bydlení na domácnost a trvalého bydliště všech členů domácnosti v renovovaném domě po dobu 10 let od realizace.

 • Zateplení domu vč. výměny oken a dvěří
  dotace až 1 mil. Kč
 • Tepelné čerpadlo k FVE
  dotace 140 tis. Kč
 • Fotovoltaické elektrárna
  dotace ve výši max. 200 tis. Kč
 • Vzduchotechnika s rekuperací tepla včetně měčení Blower door test
  dotace 105 tis. Kč
 • + Ekomobilita
  nabíjecí stanice 15tis. Kč
 • Podpora projektu
  50 000 Kč

DOTACE PRO

BYTOVÉ DOMY

Program přinese urychlení renovace bytového fondu, zkvalitnění nájemního bydlení, 
snížení výdajů na energie vlastníkům i domácnostem v nájmu. Pro společenství vlastníků jednotek a 
bytové družstva.

 

 • Zateplení
  čím větší je dům, tím větší je dotace ( 700 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy)
  50 tis. Kč na projekt
  Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.
 • Ekomobilita
  25 000Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod.
  Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě.
  Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.
 • Fotovoltaická elektrárna
  15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu.
  Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.
 • Projekční práce
  dotace 50 tis. Kč
 • Ekomobilita
  volitelné - dotace 30 tis. Kč (na zřízení nabíjecího místa pro elektromobil)

PROCES ZÍSKÁNÍ DOTACE

 

Zjednodušený příklad průběhu vyřízení dotace u novostavby rodinného domu

 

1.

Zašlete nám studii, případně projekt svého budoucího domu.

2.

V Biosuntecu provede zdarma optimalizaci stavby pro možnost čerpání dotací NZÚ a navrhne vhodnou technologii.

3.

Na základě vámi vybrané možnosti Biosuntec provede placený energetický předvýpočet (obvykle cca 6 tis. Kč), navrhne finální technologii a sdělí přesnou výši dotace

4.

Uzavíráme smlouvu o vyřízení dotace.

5.

Biosuntec zpracuje projekt vzduchotechniky + vytápění a fotovoltaické elektrárny.

6.

Vyřídíme akceptaci dotace NZÚ (peníze jsou tedy rezervovány u SFŽP).

7.

Uzavíráme smlouvu o dílo a probíhá montáž technologie Biosuntec.

8.

Klient zajistí "Blower door test". Doložení dokladů k realizaci RD.

9.

Vyplatí se vám dotace NZÚ.

TIP NA KONEC: Pokud máte napjatý rozpočet (dotace je vyplácena až po kolaudaci), můžete si odložit např. venkovní úpravy okolí domu nebo nákup vnitřního vybavení po vyplacení dotace.

 

KDO JSME

Biosuntec - firma z Hradce Králové

Vyvinuli jsme vlastní patentované řešení, abychom pomohli přírodě i lidem. Chceme, aby místo, kde vychováváme naše děti, bylo obyvatelné i v době, kdy my už tady nebudeme. Nabízíme ucelené energetické systémy, které za svoji životnost ušetří planetě milióny tun CO2. aši zákazníci navíc mají radost z toho, že bydlí v komfortním prostředí a platí jen minimum peněz za energie.

Projektujeme a realizujeme technologie do rodinných domů ať se jedná o novostavbu nebo kompletní rekonstrukci. Samostatné fotovoltaické elektrárny instalujeme do výkonu až 100 kW.

Máme za sebou stovky realizací. Na základě našich zkušeností vám navrhneme řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim potřebám, vybereme vhodnou technologii nebo výkon samostatné fotovoltaické elektrárny tak, aby se vám žilo co nejlépe.