NECHTE SI FINANCOVAT TO, ŽE UŠETŘÍTE

DOTACE

V říjnu 2021 odstartovala další vlna dotací Nová zelená úsporám. Je potěšitelné, že se rozšířil jak okruh dotovaných oblastí, tak i výše dotací na produkty, které souvisí s naší projekční a realizační činností.

Obstarání dotace na produkty Biosuntec vám zařídíme od A-Z. Klient si před samotným čerpáním prostředků dle návodu samostatně dokládá nashromážděné faktury a dokumenty. V obstarávání dotací máme 100% úspěšnost a za poslední dva roky jsme našim klientům zajistili prostředky přesahující 60 mil. Kč.

KATEGORIE DOTACÍ

Novostavba rodinného domu

Pokud stavíte rodinný dům, můžete čerpat dotace typu „B“, které jsou určeny na novostavbu jako na celek.

VÍCE INFORMACÍ

Rekonstrukce rodinného domu

Pokud se chystáte na zásadní rekonstrukci a rozhodli jste se do domu pořídit některou z našich technologií, obstaráme vám dotace typu „A“.
VÍCE INFORMACÍ

Samostatná fotovoltaická elektrárna

Pokud přemýšlíte o instalaci fotovoltaické elektrárny, budou se vás týkat dotace typu „C".
VÍCE INFORMACÍ

DOTACE PRO

NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ

Pokud stavíte rodinný dům, můžete čerpat dotace typu „B“, které jsou určeny na novostavbu jako na celek. Zjednodušeně řečeno jsou jednotlivé typy dotací finančně rozlišeny dle navržené obálky budovy, použité technologie a míry využití energie z neobnovitelných zdrojů.

Dotace typu „B“ jsou rozděleny to tří skupin. Abyste zjistili, která ze skupin je nejblíže k vašemu projektovanému domu, zpracujeme pro vás za 6 tis. Kč. energetický předvýpočet.

 • Základ
  dotace ve výši 235 tis. Kč
 • Pasiv
  dotace ve výši 385 tis. Kč.
 • Pasiv Plus
  dotace ve výši 535 tis. Kč

* V uvedených částkách je zahrnut i státní příspěvek na administrativu. V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji jsou dotace vyšší o 10 %.

DOTACE PRO

REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ

Pokud se chystáte na zásadní rekonstrukci a rozhodli jste se do domu pořídit některou z našich technologií, obstaráme vám dotace typu „A“. Tyto dotace se nečerpají na dům jako celek, (z domu mohou zůstat třeba jen obvodové zdi), ale jsou rozděleny po částech do více kategorií.

 • Zateplení domu vč. výměny oken a dvěří
  dotace max 650 tis. Kč
 • Tepelné čerpadlo
  dotace max. 60 tis. Kč.
 • Fotovoltaické elektrárna
  dotace ve výši 200 tis. Kč
 • Vzduchotechnika s rekuperací tepla
  dotace max. 100 tis. Kč
 • Ekomobilita
  dotace 30 tis. Kč (na zřízení nabíjecího místa pro elektromobil)

* Při využití maximální výše dotace je tedy možno na rekonstruovaný RD získat částku převyšující 1 mil. Kč, a navíc je k této dotaci poskytována částka ve výši 30 tis. na administrativní úkony. Pokud budete mít zájem o čerpání dotace na samostatné oddíly fotovoltaiky, vzduchotechniky či ekomobility, budou se řídit dotací typu „C“.

DOTACE PRO

SAMOSTATNÉ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Pokud přemýšlíte o instalaci fotovoltaické elektrárny, budou se vás týkat dotace typu „C“. Ty jsou rozděleny podle typu použitých střídačů, podle výkonu elektrárny, přítomnosti či nepřítomnosti bateriového úložiště, případně existence dobíjecího místa pro elektromobily.

 • Jednofázové FVE výkon 2kW
  základní dotace 40 tis. Kč
  * U tohoto typu střídače je možno navýšit výkon elektrárny o další 1kW a dotaci zvýšit o dalších 10 tis. Kč.
 • Třífázová FVE s hybridním střídačem výkon 2kW
  základní dotace 60 tis. Kč
  * U tohoto typu elektrárny lze výkon elektrárny navýšit až o dalších 8kW a dotaci zvýšit o dalších 80 tis. Kč.
 • Bateriové systémy
  dotace za každou instalovanou kW 10 tis. Kč
 • Ekomobilita
  dotace 30 tis. Kč (na zřízení nabíjecího místa pro elektromobil)

* Maximální výkon FVE, která je považována za mikrozdroj je 10kW a maximální dotace na takovouto elektrárnu je omezena částkou 200 tis. Kč.

Na všechny výše uvedené dotační tituly vám dotaci rádi obstaráme. Nová zelená úsporám zahrnuje také další produkty, které však f. Biosuntec neprojektuje a nerealizuje. Na takové produkty se naše nabídka prozatím nevztahuje.

Je také důležité vědět, že nejprve musíte investovat vlastní finance a dotace vám bude vyplacena až po kolaudaci. Peníze však můžete mít alokovány již před začátkem samotné stavby.

PROCES ZÍSKÁNÍ DOTACE

Zjednodušený příklad průběhu dotace u novostavby rodinného domu

1.

klient posílá studii, příp. projekt svého budoucího domu

2.

Biosuntec provede zdarma energetické posouzení a sdělí možnosti technologií a dotace

3.

na základě vybrané možnosti Biosuntec provede placený energetický předvýpočet (obvykle cca 6 tis. Kč), navrhne finální technologii a sdělí přesnou výši dotace

4.

uzavření smlouvy o obstarání dotace

5.

probíhá vzájemná součinnosti klienta, jeho projektanta a f. Biosuntec, shromažďují se podklady k získání akceptačního dopisu (alokování peněz pro budoucí výplatu dotace)

6.

získání akceptačního dopisu (peníze jsou rezervovány u SFŽP)

7.

schůzka v sídle Biosuntec zaškolení klienta pro doložení dotace (klient je informován o shromažďování faktur, jejich úhradách, dostává informace o zaslání a doložení dokladů apod.)

8.

po kolaudaci a zapsání domu s přiděleným č.p. do katastru je možno zažádat o vyplacení dotace

9.

připsání dotace na účet klienta

TIP NA KONEC: Pokud máte napjatý rozpočet a obáváte se možné finanční tísně (dotace je vyplácena až po kolaudaci), můžete si odložit např. venkovní úpravy okolí domu nebo nákup vnitřního vybavení na chvíli, kdy už máte dotaci vyplacenu.

KDO JSME

Biosuntec - firma z Hradce Králové s nejucelenějším systémem na trhu

Vyvinuli jsme vlastní patentované řešení, abychom pomohli přírodě i lidem. Chceme, aby místo, kde vychováváme naše potomky, bylo obyvatelné i v době, kdy my už tady nebudeme. Tvoříme ucelené energetické systémy, které za svoji životnost ušetří planetě milióny tun CO2. Naši zákazníci navíc mají radost z toho, že bydlí v komfortním prostředí a platí jen minimum peněz za energie.

Projektujeme energetické systémy do rodinných domů, bytových domů i komerčních objektů. Fotovoltaické elektrárny dodáváme s výkonem 3–5 kWp (bez baterie) nebo s výkonem 5–10 kWp (s bateriovým úložištěm). Pokud nevíte, která varianta je lepší právě pro vás, nevadí. Máme za sebou stovky realizací. Na základě našich zkušeností a vaší projektové dokumentace vám navrhneme takové řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.